Positief saldo

Training Positief saldo

Veel mensen hebben hun financiële huishouding niet op orde en dromen van een positief saldo op hun rekening-courant. Grote kans, dat dit ook binnen jouw team speelt. Hoe ingrijpend is het, wanneer de bel gaat en een deurwaarder je kantoor binnenstapt met een loonbeslag voor een van je medewerkers. Het kan natuurlijk eenmalig zijn. Iemand heeft z’n verhuizing of nieuwe e-mailadres vergeten door te geven aan instanties.  Facturen en aanmaningen komen hierdoor simpelweg niet op de plaats van bestemming. Maar wat te doen, wanneer dit niet het geval is en je medewerker (grote) financiële zorgen heeft?

Tijdig aan de bel trekken

Geldzorgen kunnen het leven van je medewerker beheersen en hebben een weerslag op het functioneren. Trek daarom tijdig aan de bel. Bijvoorbeeld bij het eerste loonbeslag of de vraag om eerder vakantiegeld uitbetaald te krijgen. Het is dan gemakkelijker om het tij nog te keren. 

Laagdrempelig met Ad-junct

Heb je een vertrouwenspersoon binnen je team die je kan inzetten en de persoon in kwestie weer naar een positief saldo kan helpen? Binnen een klein of middelgroot bedrijf is dit vaak lastig te realiseren. Een goede, laagdrempelige oplossing is het inschakelen van Ad-junct. Een afpraak met een professsional organizer klinkt toch heel anders dan met schuldhulpverlening. Heleen van Beek heeft jarenlange ervaring met het weer op orde krijgen van de financiën van medewerkers. Haar werkwijze is erop gericht, dat je medewerker zelf de verantwoording neemt en geen uitvluchten meer heeft om de confrontatie met schuldeisers aan te gaan. Voor een lange termijn oplossing is het immers noodzakelijk dat iemand inziet dat hij/zelf verantwoordelijk is en de regie neemt over de eigen financiële huishouding. 

Zelf doen

Tijdens 1-op-1 sessies wordt allereerst met de betreffende medewerker besproken:
– wat er precies aan de hand is
– hoe het zover heeft kunnen komen en
– wat de schuld bedraagt. 

Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een verslaving, zal ook deze aangepakt moeten worden. Ad-junct wijst dan de weg naar specifieke hulpverlening.

Het zal de medewerker duidelijk zijn, dat hij/zij het zelf zal moeten doen.

Vervolgens gaan we de administratie ordenen, het aflosplan maken, brieven schrijven, belastingformulieren invullen, etcetera. 

Ad-junct geeft aanwijgingen en houdt toezicht op de voortgang.

Buiten zicht van collega’s

Het hangt af van de mogelijkheid om ongestoord – buiten het zicht van collega’s – te kunnen werken waar de training zal plaatshebben. Dit kan zijn in een afsluitbare vergaderruimte en bij de werknemer thuis. Ook het kantoor van Ad-junct staat ter beschikking en er is een combinatie van locaties mogelijk. 

In eerste instantie zullen er wekelijks ontmoetingen zijn van ongeveer 2 uur. Na verloop van tijd wordt toegewerkt naar 1 sessie per maand met tussentijds contact via telefoon, e-mail en skype.

Nazorg

Hoe lang het nodig is om een medewerker met financiële problemen naar een positief saldo te  helpen, is per situatie verschillend. 

Daarna is de klus nog niet blijvend geklaard. Om vinger aan de pols te houden, biedt Ad-junct nazorg tijdens vooraf geplande contactmomenten via telefoon, e-mail en skype.

Mocht onverhoopt blijken, dat er een terugval is en de financiële huishouding toch weer problemen oplevert, dan kan er snel geschakeld worden.

Contact Ad-junct voor meer informatie