Coaching

Individuele coaching

Het blijkt voor veel mensen toch niet zo simpel te zijn. Bij het bedrijf of de organisatie waar je werkt je eigen taken uitvoeren is 1, maar er komt nog zoveel bij. Je hebt niet allemaal een secretaresse, die je afspraken plant, telefoontjes pleegt en mailtjes voor je beantwoordt. Dan heeft het thuisfront je soms toch ook echt even nodig en een collega helpen of tijdelijk een taak overnemen hoort er ook bij als je collegiaal wilt zijn.

Je komt onvoldoende toe aan je hoofdtaken en doelen, bent soms zelfs het overzicht kwijt en hebt het gevoel overspoeld te worden door de hoeveelheid werkzaamheden en informatie. Het lijkt er veel op, dat je gewoon tijd te kort komt. 

1

Hoe verder

Hoe pak je het aan, wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet? Je kunt het keer op keer met goede moed opnieuw proberen. Wanneer je hier klaar mee bent, is er een alternatief: individuele coaching van Ad-junct. Anders dan bij de specifieke trainingen wordt hier naar het totaalplaatje gekeken. Wellicht belemmert perfectionisme je functioneren?

2

Resultaat

Gedurende het individuele coachingstraject pluk je stap-voor-stap de vruchten van de nieuw geleerde vaardigheden. Je krijgt uiteindelijk controle over je werk in combinatie met je thuissituatie en dat geeft ruimte. In je agenda en zeker ook in je hoofd. 

3

Tijdsplan

Om het gewenste doel te bereiken, gaat Ad-junct uit van gemiddeld 5 coachingssessies, verspreid over een half jaar.

Individuele-training

Groepscoaching

Vaak zijn er collega’s die tegen dezelfde problemen aanlopen. In dat geval is het effectief om gezamenlijk te starten met groepscoaching. Deze kan bestaan uit 1 of meer bijeenkomsten, waarbij theorie en praktische oefeningen worden afgewisseld. 

Thema’s

In het plan van aanpak voorafgaand aan de groepsbijeenkomst(en) worden de te behandelen thema’s afgestemd. Voorbeelden zijn:
– prioriteiten stellen
– delegeren van taken
– efficiënt werken met e-mail
– papierloos werken
– balans tussen werk en privé

Individueel verder

Aan het einde van de groepscoaching kunnen deelnemers aangeven op welke onderwerpen zij tijdens een individueel vervolgtraject verder in willen gaan. Dit traject verloopt op een vergelijkbare manier als hierboven beschreven bij individuele coaching. Door te starten met een of meer bijeenkomsten voor de hele groep, zijn er nu minder individuele sessies nodig.